Etter urframføringa.

Trass i at alle media (NRK, fylkesavisene) var godt informerte om konserten, var ingen av dei til stades under konserten i Kviteseid kyrkje den 23. september.

Likevel er vi i koret fornøgde:

  • 88 betalande tilhøyrarar, noko som tyder mykje for resultatet økonomisk.
  • Ei god oppleving i lag med kyrkjepersonalet for å leggje ting til rettes for konserten.
  • Kyrkja var god å syngje i – god akkustikk, vakre omgjevnader.
  • Mange positive tilbakemeldingar på musikk og tekst.

Reint teknisk var og dette spennande:

  • Matias Lognvik gjorde opptak av hele konserten, både video og lyd.
  • Lys og lyd fungerte godt gjennom heile konserten.

Nå skal koret både øve inn nytt stoff til Sundsbarmkonserten, og halde vedlike “Slektenes lovsong” fram til konsertane 19. og 20. oktober.