Song i bryllup?

 

Seljord Songlag tek på seg å syngje i bryllup.  Det er lurt å ta kontakt i god tid.

Denne bruremarsjen heiter «Bruremarsj frå Lødingen» og tek 2:43 min. å syngje.  Ta kontakt med leiar for koret.