Kontakt

Ta kontakt med koret v/ leiar Gro Ingunn Aase Rue.

Telefon:  99278698

e-post: groaaserue@hotmail.com