Nytt piano på plass på Granvin 18. september 2019!

Frå venstre: Leiar Gro Ingunn Aase Rue, Hans Petter Høie, Randi Nordskog, Geir Jensen, Øivind Bangor. Biletet tilhøyrer VTB, som gav denne glade nyhenda ei heilside i fredagsutgåva 21. september 2019.

I januar 2019 søkte Seljord Songlag om 100000 kr til nytt piano frå Sparebankstiftelsen DNB. I mai fekk vi tilsagn om 75000 kr, og Gro og Hans Petter reiste til Skien for å motta gåva.

Ein innkjøpskomité vart peikt ut: Oddbjørn Aase, Øivind Bangor og Tore Sognefest fekk dette mandatet. 28. august hadde dei eit framlegg klart, eit Hoffmann-piano levert av Hellstrøm Flygel & Piano i Oslo. Styret gjorde vedtak om å tinge dette pianoet i lag med ekstrautstyr som klimaanlegg. Komiteen hadde skaffa oss mykje piano for pengane.

Nå er det sendt sluttrapport til Sparebankstiftelsen DNB, han er godkjent, logo frå gjevaren er plassert på pianoet, pengane er kome og pianoet er betalt. Måndag 23. var fyrste korøvinga med det nye pianoet. Koret har eit ambisiøst program denne sesongen, og nå har den flinke dirigenten vår fått det verktyet han treng!