Hornisten si oppleving av Sundsbarmkonserten 2022

Ein fullsett kinosal også denne gongen! Asgeir Søfteland var innleigd solist på walthorn til denne konserten. Vi i Seljord Songlag er ikkje vande med tilbakemeldingar frå solistane og på dette nivået, så takk, Asgeir!

Korleis kan ein eigentleg skildre noko som er heilt vanleg, men også spesielt på same tid?

I går var eg med som innleigd musikar på den tradisjonsrike advents-konserten med Seljord Songlag, koret til mamma – i heimbygda. Konserten er sponsa av Sundsbarm kraftverk, og er derfor vanlegvis inne i turbinhallen i kraftverket, der det er steinveggar i alle retningar, og ordentleg «katedral-etterklang».

Men av sikkerheitsgrunnar vert konserten i år flytta til Granvin kulturhus. Litt «nedtur» å ikkje få spele i steinhallen, men at songlaget vel å satse lokalt og leige inn sju musikarar som med unntak av meg sjølv held til i eller nært Seljord, trur eg sette ein unik spiss på nettopp denne tradisjonsrike konserten i år. 

Eg vert sjølv særleg imponert over Øivind, han var læraren min i naturfag og musikk då eg gjekk på ungdomsskulen. Ikkje berre stilte han sporty opp for å akkompagnere eit solostykke eg tok med, men han spela òg med på alt med ensemblet OG var solist på 3. sats av Mozart sin klaverkonsert nr. 14. Sistnemnde akkompagnert av ein særs lokal og velklingande strykekvartett, med Vidar , Rønnaug, Ragnhild og Helene. Inspirerande var det også å ha Jon i ensemblet, like godt på både kontrabass, fløyte og song.

Å spele ein slik konsert er ein heilt «vanleg» dag på jobb for meg som frilansmusikar. Eg får tilsendt noter, førebur desse og stiller opp til avtalt tid, men det gjorde inntrykk på meg, å vere tilbake for å spele på scena i same salen som på min aller fyrste konsert med Seljord skulemusikk i 1995(?), der eg var aspirant på kornett. Gunn (dirigenten), lur og oppdatert på relevant musikk som ho er, hadde arrangert melodien frå Japp-sjokoladereklama som gjekk på TV stadig vekk den gongen. Eit brasiliansk, samba-aktig og lettlært tema, tilpassa nivået til dei ulike aspirantane. Var det kanskje slik alt starta, for min del?

Oddbjørn, som dirigerer songlaget året gjennom, spela eg truleg sist med som dirigent på fellesseminar med Seljord og Flatdal skulemusikk i 1998, der han let meg som få månader tidlegare hadde bytta frå althorn til waldhorn, få sleppe til med «elefant-aktige» glissandoeffektar som slett ikkje stod i notane, men som fekk bli med inn i låta som elles hadde jungel-tematikk. Ein artig vri som sikkert gav meg underbevisst motivasjon til å fortsette å spele på instrumentet eg hadde bytta til.

Til konserten på Granvin hadde Oddbjørn arrangert stort sett alt som strykekvintetten+piano+horn skulle framføre i lag med koret, men sanneleg så kjende eg også her på mykje av den same kreative samarbeidsviljen i løpet av den korte innøvingsperioden me hadde (rettnok med hakket meir avanserte forslag til arrangering frå mi side enn elefant-lydeffektar denne gongen). 

Korleis klarer ein å halde koken og ståpå-viljen, sjølv etter så mange år, enten ein er kormedlem, instrumentalist eller dirigent? Eg trur svaret ligg i gleda av å arbeide hardt mot eit felles mål, i vårt tilfelle å framføre resultatet til glede for andre. Og at ingen konsertar, sjølv med identisk repertoar, er like.

Konserten i går var ein «vanleg dag på jobb» for meg som musikar, i det eg sjølv gjorde. Men konserten gjorde inntrykk på meg som menneske, i å sjå og høyre kor mykje musikk og følelsar som kjem fram på scena og i salen, enten ein er korsongar, profesjonell musikar eller publikum. 

Slike samlande tiltak har eg gjennom åra som frilansmusikar så langt fått oppleve i alle fylka i landet (pluss Svalbard), og eg blir berre meir og meir sikker på at alt heng saman. Ein treng eldsjeler som gjeng langt utover det som no enn måtte stå i arbeidsskildringa til ein musikar eller pedagog. Ein treng eit levande amatørkulturliv, spelestader og samlingsplassar. 

Det som spring ut av slike kulturelle (og til dels økonomiske) investeringar, kan faktisk ikkje målast i kroner og øre. Det kjem samfunnet til gode på så mange måtar likevel, i form av samhald, inkludering, generell folkehelse. Ein må jamleg kjempe for at statsbudsjettet skal støtte kulturlivet tilstrekkeleg, men eg sikker på at alle som har opplevd eit arrangement som verkeleg har gjort inntrykk på dei vil vere einige i at det er det verd. (Sundsbarm kraftverk har iallfall skjønna det?). Takk for konserten, og takk for at eg fekk vere med! 😄

Sundsbarmkonserten 2022

Seljord Songlag i samarbeid med Skagerak Energi, ønskjer også i år velkomen til adventskonsert. Av tryggleiksgrunnar blir ikkje konserten halden i Sundsbarmhallen i år.

Tid: Sundag 27.november 2022 kl 17 – 18.30.

Stad: Granvin Kulturhus, kinosalen.

Konserten er gratis, sponsa av Skagerak Energi.

Musikarar/solistar:

Øivind Bangor, piano.

Rønnaug Flatin, fiolin.

Asgeir Søfteland, horn.

Helene Waage, Cello.

Vidar Ytre-Arne, fiolin.

Vidar Ytre-Arne, fiolin

Ragnhild Knudsen, bratsj.

Jon Rørmark, kontrabass.

Som vanleg er Oddbjørn Aase korets dirigent, arrangør og kunstneriske leiar. Saman lovar vi dykk ein stemningsfull konsert!

“Slektenes Lovsong” – fjerde framsyning!

På biletet over er alle songarane samla. Bø kyrkjekor og Seljord Songlag. Det blei ei mektig oppleving av dette verket. Grete Hasselgård Sele dirigerte, Rolf Axelsen Lie spela piano, Oddbjørn sat ved slagverket, Sigrid Aase song alt-stemma, elles var det dei same musikarane og solistane som ved dei tre fyrste framsyningane.

Trass i ein pandemi vart prosjektet gjennomført.

Sundsbarmkonserten 2021

Enda ein gong har Sundsbarm kraftverk og Seljord songlag samarbeidd om Adventskonsert. 205 publikummarar fann vegen til konserten. Til vanleg er det rundt 400 som brukar å møte på denne konserten, men no hadde ein valt å la annankvar stol vere ledig. Det er framleis koronarestrikasjonar, så dette var eit tiltak som gjorde det forsvarleg å gjennomføre konserten. Det er to år sidan sist vi song her. Dirigent Oddbjørn Aase hadde som vanleg hand om den musikalske leiinga, og som vanleg hadde han arrangert mykje av stoffet sjølv.

I år hadde Ivar Barstad ansvar for lyden.

Tid: 1. sundag i advent: 28. november kl 16.00.

Praktisk: Konserten finn stad vel 700 m inne i Skorvefjellet i sjølve produksjonshallen. Konserten er gratis. Tilsette frå Sundsbarm er til stades ved tunellinngangen ei tid før konserten begynner. Det er lurt å kle seg godt.

Musikarar:

Sigrid Aase, vokal.
Vidar Ytre-Arne, fiolin.
Einar Næss Haugseth, tangentar.
Martin Lie Svendsen, bass.

Foto: Private eller Wikipedia.

Program 2021.
Folkesongen ……………………………………………………………T Jørund Telnes M Trad. Arr S. Aase. Her skulle vi i koret lage ein bordun, ein tone som alle nynna på mens Sigrid song dette stevet. Etterpå song koret a capella dei neste songane:
Tenn lys ………………………………………………………..T Eyvind Skeie M Sigvald Tveit Arr O. Aase
Nå tennes tusen julelys …………………………………………….M Emmy Köhler Arr E. N. Haugseth
Frå Betlehem eit gjetord gjeng …………..T Elias Blix M Ludvig Mathias Lindeman Arr O. Aase
Det hev ei rosa sprunge …………………………………M 1400-t/Praetorius Arr V. Ytre-Arne / ork.
Midt i hårdest vinter ……………T Rosetti/Svein Ellingsen. M Gustav Holst. Arr O. Aase / ork.
Allsong: I en natt. Dette er ein song av Bjørn Eidsvåg. Etter denne allsongen var det orkesteret sin tur, med Vidar i front. Felemusikk frå Shetland, ein riktig stemningsfull melodi.
The Slocked Light ………………………….M Tommy Anderson (Shetland) Arr V. Ytre-Arne / ork.
Moon River ………………………………………………………..T J. Mercer. M H. Mancini. Arr O. Aase. Her starta Sigrid og orkesteret, og etter kvart kom vi i koret med i Oddbjørns arrangement.
The Skye Boat Song ………………………………………..T Robert L. Stevenson M Trad. Arr O. Aase. Dette er ein skotsk folketone. Her skulle koret lage lyd frå hav og vind før og etter sjølve songen.

Glade jol …………………………………T B.S. Ingemann O B. Støylen M Franz Grüber Arr O. Aase. Den neste melodien hadde Vidar og orkesteret. Vidar er og ein habil jazzfiolinist.
Have Yourself a Merry Little Christmas ………………….M Hugh Martin Arr V. Ytre-Arne / ork.
Allsong: Å, kom nå med lovsang

Allsong: Det lyser i stille grender
When the party’s over ………………………………………………………………..T/M: Finneas O’Connell
Du ser meg i auga ………………………………………….T H.M. Vesaas M Terje Eliassen. Arr Caplin
Folkefrelsar til oss kom …………………………….T Ambrosius O B.Støylen M 1100-t Arr O.Aase
Klinge skal et jubelkor ……………………….T latinsk 1300/P. Lønning M Moosburg Arr O. Aase
Duetten “The Prayer” er mest kjent frå eit samarbeid mellom Celine Dion og Andrea Boccelli. Her var det Sigrid og Hans Olav som tok han til nye høgder. Etter dette innslaget var det ståande applaus!
The Prayer ……………………………………..T A. Testa/T. Renis/Carol Bayer Sager M David Foster

Orkesteret hadde en pussig intro her, der dei “pirka” fram melodien, heilt til Vidar let fiolinen introdusere det første verset, som Hans Olav song. Koret var med på refrenga, Sigrid song andre verset. “Julsång” har vore eit fast innslag på så godt som alle jule- og adventskonsertane våre. Avslutningssongen, “Deilig er jorden” i A. Öhrvall sitt arrangement har vi også bruka å avslutte med. Da brukar alle i den store salen å reise seg.
Jul-sång …………………………………………………………………………………..T/M A. Adam /O A. Kock
Seljord Songlag takkar Skagerak Energi for oppdraget og ynskjer alle ei rik adventstid!
Allsong: Deilig er jorden.Vest-telemark blad september 2021:

Etter nesten eit og eit halvt år med svært få sosiale aktivitetar, for alle og ein kvar, gler me i Seljord Songlag oss over å endeleg kunne samlast att. Det å synge i kor fremmar sosial trivsel, gjev «mestringfølelse» og er dessutan med på å betre livskvalitetenMe tusla bort på Granvin ein måndagskveld, hausten 2019. Me kjende andre som var med i Seljord Songlag, men ingen på vår eigen alder. Litt nervøse nærma me oss «Gamlesalen», der me høyrde latter og prat. I løpet av minuttar vart me ynskja hjarteleg velkomen og blei fordela på våre respektive stemmer. Etter detta har me blitt. Det gode miljøet, samhaldet og ein felles glede for musikk har gjort at me framleis gler oss til både øvingar og konsertar.

Det har vore ei utfordrande tid for dei fleste organisera aktivitetar. Songlaget har løyst dette med å dele øvingane opp i stemmebasera grupper og eigne solistøvingar, samt digitale løysningar for heimeøving. Me har vore så heldige med at øvingslokalet er stort og me kan difor halde avstand etter gjeldande reglar.

Allereie i fjor starta me med å jobbe mot ein Countrykonsert. Me måtte dessverre vente på betre tider, men dirigenten vår, Oddbjørn Aase, har heile tida jobba iherdig i kulissene med noter og planer. Nå har me tatt opp stoffet igjen, og øver på dette med håp om Countrykonsert i 2022. Her har me med alt frå Patsy Cline, Dolly Parton, Johnny Cash, The Chicks og Kacey Musgraves. Det er moro å jobbe med både ny og gamal Country/Westernmusikk og me opplever at det appelerar til alle aldrar.

Tradisjonen tru, plar Seljord Songlag og Sundsbarm Kraftverk å invitere til konsert, fyste sundagen i advent, i Skorvekatedralen. Dette har markert starten på adventstida i Seljord i nesten 30 år. Me har i år håp om å få gjennomført dette. Derfor er me allereie i gang med å øve til dette og. Det er ei heilt spesiell høgtidsstemning å synge inn adventstida i den store fjellhallen, og dette er noko me gler oss til kvart år.

Er du ein som gjeng å trallar for deg sjølv? Eller kanskje du har vore med i kor tidlegare og saknar det? Me er eit allsidig kor, både i alder, musikalske ferdighetar og personleghetar. Ikkje minst har me ein knakande god dirigent og trivelege kaffepauser med noko godt å bite i. Kom gjerne på eit uforliktande besøk på vår øving på Granvin Kulturhus i Seljord.

Ref: Jeanette Skoland og Kristine Heimdal Kleiv

Haust 2021

12. mars 2020 var det berre to veker til at Seljord Songlag og Bø kyrkjekor skulle framføre to konsertar med verket “Slektenes lovsong”, skrive av Olav Mostøl og korets dirigent, Oddbjørn Aase. Det var knapt ein månad etter at koret hadde ein framifrå god konsert med populærmusikk. Konsertane måtte avlysast. Myndighetane synte til smittevernlova. Det var ikkje anna å gjere.

Sidan den gong har Seljord Songlag, som dei fleste andre lag måtta leggje alle planar på vent. Men nå, hausten 2021, er det håp.

Så, du som likar å syngje i lag med andre, ta kontakt. Etter kvart kjem lysingar om når koret startar opp att. Her på heimesida ser du at vi øver på Granvin på måndagar, 18-20. I Gamlesalen.

It was thirty years ago today…

It was twenty years ago today
Sergeant Pepper taught the band to play
They’ve been going in and out of style
But they’re guaranteed to raise a smile
So may I introduce to you
The act you’ve known for all these years?
Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

OK, “Sgt. Pepper” var ikkje på programmet på denne mimre-cabareten, men nostalgisk var det, i alle fall for oss som nå er over 60.

Somme av innslaga:

  • Blackbird
  • Hei Knut (Norsk tekst ved Lillebjørn Nilsen).
  • “Narren på ei bakkebrun” (“Fool on the hill”, tekst av Arvid Torgeir Lie(??)).
  • Ho er velkomen (“Ticket to ride”, tekst av Magne Eiesland).
  • Ikkje svar, (Tekst Magne Eiesland,

Nokon der ute som hugsar fleire/betre?

Først litt om plakaten. På denne tida arbeidde Arne Langesæter i Vest-Telemark Blad. Han fekk i oppdrag å lage denne plakata til forestillinga. Kanskje dei som er under 60 år og kan sjå at Arne nytta omslaget til albumet “Abbey Road”, gjorde nokre magiske grep, og plutseleg kunne ein sjå The Beatles på veg frå Tveitan og over til Handelslagstomta.

VTB 24. mars 1990. Faksimile. Randi N i bakgrunnen. Alle hadde “tidsriktige antrekk”.

“Beatles på Brøles” var eit stort prosjekt for eit lite og nystarta kor. Vi samarbeidde med Brøles Janitsjar, diktarar som Arvid Torgeir Lie og Magne Eiesland skreiv nye og nynorske tekstar til Beatles-songar.

Signaturen “Arali” er daverande redaktør og bladfyk Tore Skaug. På den tida var det sjølvsagt at slike konsertar var avisstoff.

På framsida av Vest-Telemark Blad. Seljord Songlag takkar for applausen.

Ingen av oss hadde vore med på eit slikt prosjekt tidlegare. Det var utruleg mykje arbeid, og vi var heilt utslitt etter to fulle hus på Granvin.

Vi ønskjer velkomen til nye medlemmer i Seljord Songlag!

Somme av medlemmene i Seljord Songlag har vore med sidan starten i 1988! At songgleda framleis er der er gode nyhende. Det er og naturleg at folk kjem til og folk fell frå. Gjennom nokre år har koret praktisert “prøvetid”, det vil seie at dei er med i koret utan å betale kontingent eit halvt år. Vel dei så å halde fram, betalar dei kontingent på line med andre koristar.

I haust byrja ei handfull nye koristar, fordelt på alt- og sopranstemmene. No i 2020 er det tre unge damer i alt-gruppa som no held fram som fullverdige medlemmer. Lat meg presentere (f.v.) Kristine Heimdal Kleiv, Ciara Thomasdotter Osaland, og Jeanette Skoland!

Kristine:

Kristine er 32 år. Kristine er utdanna sjukepleiar. Ho er tilsett på medisinsk sengepost på Notodden sjukehus. Musikkinteressa og sansen for å skape musikk i lag med andre fekk ho gjennom korpsmusikken.

Ho har sunge i ten-kor og gospelkor, og dette gjorde at ho fekk lyst til å vere med i eit vaksenkor. Det var venninna, Jeanette, som fekk ho med i Seljord Songlag.

Ho likar å høyre på Carrie Underwood, Michael Jackson og Alan Jackson.

Ciara:

Ciara er yngste korist med sine 19 år. Ho byrja i Seljord Songlag våren 2019. Ho er lærling i filigransølvsmedfaget på Sølvsmedtunet i Vrådal hos meister Astrid Syftestad. Til våren er ho ferdig med fagbrevet, og da er nok også tida med både Vrådal og Seljord Songlag over.

Ciara er oppvaksen i Kristiansand, og song mykje i barnekor. I 2012 vart ho plukka ut til å synge og danse og kore under Thorbjørn Egners 100 års-konsert med Kristiansand Symphoniorkester. Ho var med å kore da Lissie, amerikansk countrysongar, hadde framsyning på Kilden (kulturhuset i Kristiansand) i 2015. Dette kjenner vi att, for Ciara har sunge soloparti med Seljord Songlag også, sist i 20.-dagskonserten i 2020.

Da ho kom til Vrådal etter eit år i Valle, Setesdal, fann ho fort ut at ho måtte finne seg eit kor, ho fann FB-sida vår og melde seg inn.

På spelelistene sine har har ho alt frå Elton John og Queens, til Taylor Swift og Meatloaf. Ulike filmscorer og operaer er også å finne, blanda med litt Metallica og Aerosmith. 

Jeanette:

Jeanette er 30 år. Ho jobbar som assisterande daglegleiar på Circle K Heddal og tek utdanning ved Circle K sitt talentprogram for utvikling av daglegleierar. I skrivande stund er det korøving, men denne kvelden er ikkje Jeanette på plass i alt-gruppa – ho held på med utdanninga si.

Då ho gjekk på SangSceneStudio linja ved Haugetun FHS i Fredrikstad, var ho med i både reint jentekor og skulekor. Elles var ho i ein periode med i eit ungdomskor som kulturskulen i Seljord hadde då ho var i skulealderen.

Så lenge Jeanette kan hugse har ho drive med song, men i­­nteressa for å bli med i kor kom då ho blei «for gamal» for soloundervisning i kulturskulen. Jobbturnus med kveldsvakter på måndagar gjorde det vanskeleg å prøve seg i Seljord Songlag, men hausten 2019 fekk ho ny turnus, slik at ho fekk moglegheit til å vera med i Seljord Songlag.

Jeanette fortel om seg sjølv og musikken: Eg er temmeleg «altetande» når det kjem til musikken eg høyrer og syng på. Det er veldig få plassar eg ikkje gjeng og trallar og syng. Eg likar meg nok best i countrysjangeren, men synast au musikk frå film og musikalar er utruleg artigt. Å få synge ei kraftig ballade med ein meiningsfylt tekst som skal formidlast er noko av det eg likar aller best!

Dette var ein første presentasjon av dei nye koristane våre, men tanken er å følgje opp dette utover våren.

Seljord Songlag fekk økonomisk støtte.

Produksjon og skiping av konsertar handlar i første rekkje om menneske og musikk. Samstundes må ein og nemne at finansiering er ein viktig del av dette arbeidet. Styret i Seljord Songlag møtte tidlegare i år (2019) representantar frå Bø kyrkjekor, og vi vart samde om å skipe til to konsertar med materialet vi øvde inn i 2018. Vi har kalla dette prosjektet for “Slektenes Lovsong 2020”. Kora har sendt søknader om støtte til dette prosjektet, og nokre tildelingar har kome inn på denne sida av årsskiftet:

  • Norges Korforbund: 20000 kr.
  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Din, Bø: 20000 kr.
  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Din, Seljord: 5000 kr.
  • Norges korforbund: 20000 kr.
  • Bø kommune: 7000 kr.

Du finn meir om desse prosjekta ved å klikke på lenkene ovanfor.

Meir frå Sparebankstiftelsen DnB.

I september 2019 kunne vi melde at Seljord Songlag hadde motteke 75000 kr til nytt piano. Dette er pengar frå #sparebankstiftelsendnb. Pianoet har vore i bruk på kvar øving sidan og andra samanhengar. Vi søkte om 10000 kr til pianokrakk, pianotrekk og klimaanlegg, og no i desember 2019 fekk vi vite at Sparebankstiftelsen ønske å stø også denne investeringa. På den måten kan koret by dirigent Oddbjørn Aase eit godt verkty til øvingane, eit instrument som kan nyttast av alle på Granvin, og ikkje minst: no blir vedlikehaldet mykje betre.

385 på Sundsbarmkonserten 2019

Dette talet er det avdelingsleiaren på Sundsbarm kraftverk, Dagfinn Listaul, kom til då konserten byrja kl 16, sundag 1. desember 2019. I dette talet ligg sjølvsagt dei tilsette ved Sundsbarm kraftverk som var på vakt då og koret og solistane. Det var sett fram stolar til omlag 420 fortalde Dagfinn.

Arrangementsmessig er dette likevel kanskje ein av dei mest besøkte kor-konsertane i denne delen av landet. Da vi i koret stod på scena, såg vi publikum fylle heile salen attende til den grønkledde veggen av Skorve-fjell.

Om det blei magisk? Eg hadde bruka dette adjektivet på “Kva skjer i Seljord” på FB. Jau, det kan eg stå inne for .

Den første avdelingen var religiøst salmestoff, og som ein ser var alt arrangert av Oddbjørn Aase, gjerne med utgangspunkt i tidlegare arrangement. Denne avdelinga hadde koret åleine. Det var heilt stille i salen, og publikum venta, uoppfordra, med applausen til vi var ferdige med “Gjer døri høg”. Terje Norum sauma dette i hop med elegante overgangar frå koret sitt gamle el-piano.

Mens frost og vintermørke rår …………………..T S. Ellingsen/E. Evers M J. Crüger Arr O. Aase
Folkefrelsar til oss kom …………………………..T Ambrosius O B. Støylen M 1100-t Arr O. Aase
No koma Guds englar ………………T E.Blix M Skotsk 1600-t/Folket. (Vest-Agder) Arr O. Aase
Det hev ei rosa sprunge …….T Tysk/F.Layriz O P.Hognestad M 1400-t/Praetorius Arr O.Aase
Ei krubbe var vogga ………T Amerikansk 1885/E. Skeie 1979 M W. J. Kirkpatrick Arr O. Aase
Gjer døri høg …………………………………..T G. Weissel M L. Bougeois Arr O. Aase/P. Steenberg.

Etter allsong “Tenn lys”, fylgde ei avdeling med Heidi Gjermundsen Broch, Terje Norum og koret i lag. Den første låta er frå eit CD-album “Tidevann”, som Terje og Heidi ga ut i 2010. “Et juledikt” var ein tekst av Jens Bjørneboe, der Oddbjørn hadde laga eit “klangunderlag”, ein parafrase over “Deilig er jorden”. Teknisk handla det om koordinering, der Heidi måtte framføre teksten slik at koret og ho kom fram på likt, og det klarte vi.

Du skulle vært et annet sted …………………………………………………..T/M I. Hagerup/T. Norum
One Of Us ……………………………………………………………………………………………T/M E. Bazilian
Romjulsdrøm ………………………………………………………………………….T/M A. Prøysen/Th. Borg
Make You Feel My Love …………………………………………………………………………….T/M B. Dylan
I den kalde vinter ……………………………………………..T Chr. Rossetti M G. Holst Arr T. Kragset
Et juledikt ………………………………………………………………….T J. Bjørneboe Arr/bearb. O. Aase
Mitt hjerte alltid vanker ………..T H.A. Brorson M Norsk var. av svensk folketone Arr O. Aase
Marias fang ………………………………………………………………………T/M S. Dagsland Arr O. Aase
Hallelujah ………………………………………………………………………….T/M L. Cohen Arr T. Norum.

Så var det allsong att, denne gongen “Glade jol”, der vi i koret song 4-stemt etter noter vi kjende godt. I den tredje og siste avdelingen song Heidi “Julekveldsvisa” i eit arrangement Terje hadde laga. Dette var kanhende det mest “avanserte” nummeret i konserten, der Terje spela akkorder og klangar på dei mest overraskande måtar. “I et lite hus” er eigentleg skrive for 5-stemt kor, og det blir ikkje enklare å syngje når nærmare 30 stemmer skal gjennom taktskifte med 2-3-4 og 5 slag i takta. For meg var “Koppången” eit nytt møte – ein vakker song om ein stad ikkje langt frå Mora i Sverige.

Gjennom konserten synte Heidi seg som den store songaren og skodespelaren ho er. Frå dei lågmælte, lyriske tekstane til Alf Prøysen, til den pompøse “Julsång”. Det var fleire enn eg som var rørt her.

Julekveldsvisa …………….T A. Prøysen M A. Høyland Arr T. Norum/O. Aase
I et lite hus ……………T A.H. Grøv/K. Hauland M A.H. Grøv Arr H. Gravdal
Koppången …………………………………………….T/M P. Bäckman/P. E. Moraeus
Jul-sång ………………………………………………………….T/M A. Adam O A. Kock.

Etter at vi fekk “gønne på” i Julsång (Ole Petters tolkning av forte fortissimo i “Julsång”), avslutta vi tradisjonelt med “Deilig er jorden”, et arrangement koret har nytta sidan den første Sundsbarmkonserten.

Direktør Geir Kulås (som hadde plassert foreldra sine på 1. rad til venstre – dei hadde køyrd heilt frå Langesund), takka for frammøte og delte ut blomar til solistar, dirigent og den flinke formannen vår, Gro Ingunn Aase.

Kjolen.

Eg kan ikkje avslutte denne oppsummeringa utan å kommentere kjolen til Heidi. Under prøvene hadde ho på seg ein sid, grøn strikka kjole – det er ikkje kaldt i Sundsbarmhallen, men heller ikkje spesielt varmt. Men då klokka nærma seg 16 denne sundagen hadde ho bytt til ein raud, strikka kjole. Dette vekte sjølvsagt merksemd blant koristane, og ho kunne fortelje at den hadde ho strikka sjølv. “Beltet” var laga av mohairgeit frå Telespinn, og mønsteret hadde ho funne på ein kelim. Det raude garnet var eit “vanleg garn”. Ho kunne og fortelje at det var mykje ventetid på teateret. Det var forventa at alle hadde full merksemd til det som gjekk føre seg under prøver og innstudering, men det var akseptert at ein kunne både strikke og samstundes konsentrere seg om spelstykket. Ikkje dårleg?

Det er Britt Merete som tok dette bildet – ho og har forstand på klede ein lagar sjølv.

Det høyrer med til soga at Heidi måtte rett til Oslo etter konserten. Ho måtte vikariere for ein kollega som var blitt sjuk. Framsyningane av “Charlie og sjokoladefabrikken” gjekk på hovudscena og hadde vore utselde i lang tid – umogeleg å avlyse. Så ho kunne ikkje vere med oss på joletallerken på hotellet. Likevel var ho ei hyggeleg og blid dame heile tida, og som det var lett å samarbeide med – vi merkte lite til stresset ho hadde på seg.

Terje Norum lever og eit hektisk artistliv. Han har ein stilling som organist i ein kyrkjelyd i nærleiken av Moss. Kvelden før Sundsbarmkonserten spela han konsert i Sarpsborg fram mot midnatt. Likevel var dei både klare for prøver og konsert på sundags formiddag.

Til slutt: Stor takk til Arne og Ole Petter. Dei sytte for at el-pianoet, notestativ med lys etc kom fram til konserten i god tid, og ikkje minst at det kom attende til Granvin der det høyrde heime. Et spesielt syn å sjå karane i mørk dress, “kista” med el-pianoet stod plassert i Mercedes-stasjonsvogna til Ole Petter, og dei var klare til avgang frå Granvin….