Sundsbarmkonserten 2019 blir magisk.

Når Heidi Gjermundsen Broch, Terje Norum og Seljord Songlag med dirigent Oddjørn Aase er på lag, blir stemninga magisk.

Årets adventskonsert blir som vanleg skipa til i produksjonshallen til Sundsbarm kraftverk 1. desember kl 16 – 17.30. Det er Skagerak Energi som sponsar konserten, og det er dei tilsette på Sundsbarm kraftverk som legg til rettes praktisk for avviklinga av konserten og syter for at det er trygt og sikkert.

Heidi Gjermundsen Broch. Skuespiller og artist. Foto: Mimsy Møller,

Ho er kjend frå Stjernekamp og “En får væra som en er“, i tillegg ei rekkje musikal- og teaterforestillingar. Ho er for tida tilsett på Det norske Teateret .

Saman med musikar Terje Norum har ho laga innspelinga “Tidevann”. Dette er songar til tekstar av Inger Hagerup.

Terje Norum, Oddbjørn Aase og Heidi Gjermundsen Broch har tidlegare vore på scena i lag. Ein gong laga dei konsert i den norske ambassaden i Riyad, Saudi Arabia.

Korkurs 26. oktober 2019.

 • Gratis for medlemer av Seljord Songlag.
 • Tid: 10 – 14
 • Stad: Granvin, Gamlesalen
 • Det blir pauser, tak med niste. Det blir ordna med kaffi.
 • Tak med liten lommespegel (men mobilen kan og brukast).
 • Tak med korpermen, vi tek utgangspunkt i dei songane vi brukar synge.
Songpedagog Lise Mette Møllerbråten, Gvarv, er kursleiar.

Korleis gjere det lettare å synge utan å anstrenge stemmen? Korleis treffer eg dei høge tonane? Korleis held eg songen i rett toneart?

Dette kurset er hjelp til sjølhjelp, desse og andre spørsmål finn vi svar på denne laurdagen. Tanken er å fylgje opp med nytt seminar vårhalvåret 2020.

Det var Arne som tipsa oss om LMM:

Frå Con Vocale sin FB i Februar 2019: “Con Vocale har tilbrakt helga på korseminar. Vi har jobba med klang, uttrykk, pust, stemmebruk, og øvd Griegs fantastiske kormusikk. Lise Mette Møllerbråten “herja” med oss og inspirerte oss hele lørdag, og vår eminente dirigent Cedomir pugget og pusset på og med oss søndag, Og alle var enig i at det hadde vært ei topp helg!

Nytt piano på plass på Granvin 18. september 2019!

Frå venstre: Leiar Gro Ingunn Aase Rue, Hans Petter Høie, Randi Nordskog, Geir Jensen, Øivind Bangor. Biletet tilhøyrer VTB, som gav denne glade nyhenda ei heilside i fredagsutgåva 21. september 2019.

I januar 2019 søkte Seljord Songlag om 100000 kr til nytt piano frå Sparebankstiftelsen DNB. I mai fekk vi tilsagn om 75000 kr, og Gro og Hans Petter reiste til Skien for å motta gåva.

Ein innkjøpskomité vart peikt ut: Oddbjørn Aase, Øivind Bangor og Tore Sognefest fekk dette mandatet. 28. august hadde dei eit framlegg klart, eit Hoffmann-piano levert av Hellstrøm Flygel & Piano i Oslo. Styret gjorde vedtak om å tinge dette pianoet i lag med ekstrautstyr som klimaanlegg. Komiteen hadde skaffa oss mykje piano for pengane.

Nå er det sendt sluttrapport til Sparebankstiftelsen DNB, han er godkjent, logo frå gjevaren er plassert på pianoet, pengane er kome og pianoet er betalt. Måndag 23. var fyrste korøvinga med det nye pianoet. Koret har eit ambisiøst program denne sesongen, og nå har den flinke dirigenten vår fått det verktyet han treng!

Nyhende frå Seljord Songlag hausten 2019.

 • Styret i Seljord Songlag har hatt møte 22. august med Bø Kyrkjekor. Ein ønskjer å skipe til to konsertar i mars 2020.
 • Styret held på med å lage avtaler med Heidi Gjermundsen Broch om solistoppgåver til Sundsbarmkonserten 2019 med Terje Norum på piano.
 • Duoprosjektet har fått ein konsertdato.
 • Koret song i eit bryllaup i Kviteseid laurdag 24.august 2019.

Sjå lenker ovanfor for meir detaljar.

Bli med i Seljord Songlag!

Seljord Songlag er eit blandakor og har omlag 28 aktive medlemar frå både Seljord og Kviteseid. Koret øvar med dirigent Oddbjørn Aase i gamlesalen på Granvin, Seljord, kvar måndag mellom 19 og 21.05.

Våren 2019 har vi starta opp eit prosjekt som vi har kalla “Duo”. Vi ønskjer å lage ein konsert med songar av typen “lett, rytmisk musikk”. Duoar som har laga musikk som er interessant også for kor er til dømes:

 • Simon og Garfunkel
 • John Lennon og Paul McCartney

Framsyning/konsert er tenkt i første halvdel av 2020. Innimellom skal vi og skipe til Sundsbarmkonsert og mindre framsyningar.

Eg har høyrt at det er så lett å lære nye songar i Seljord Songlag? Er det sant?

 • Heile repertoaret til ei framføring ligg tilgjengeleg 24/7 her på Seljordsonglag.net. Det er berre å laste ned/skrive ut noter om du er medlem og kjenner til korleis du loggar deg inn.
 • Om du er medlem kan du laste ned/logge inn på appen Musescore. Her ligg heile repertoaret tilgjengeleg 24/7 i form av lyd. Du kan øve på stemma di når det passar deg, og du vel sjølv om du vil høyre dei andre stemmene eller synge til akkompagnement. Slik blir øvingane våre meir effektive og du treng ikkje vere så veldig god til å lese noter for å merke at du gjer framgang.
 • Informasjon om kva som skjer på øvingar og andre meldingar finn du på Facebook på eit område berre for medlemar.

Kva kostar det å vere medlem av Seljord Songlag?

 • Det kostar 1600 kr/år å vere medlem. Dette dekkjer:
  • Løn til ein svært dyktig og entusiastisk dirigent.
  • Husleige på Granvin i eit svært hyggeleg øvingslokale.
  • Noter og abonnement på Musescore som aukar meistring og songglede.
  • Medlemsskap i Norsk Sangerforum.

Det første halvåret du er ny i koret betalar du ikkje kontingent. Vi har og fadderordning, slik at du har ein du kan spørje om ting som gjeld t.d. bruk av Musescore, organisering av noter og anna. Og på kjøpet får du eit koseleg og uformelt miljø med folk som synest det er moro å syngje i lag.

Sundsbarmkonserten.

Seljord Songlag har i mange år hatt samarbeid med Skagerak Energi om å skipe til ein adventskonsert kvart år inne i den store hallen i Sundsbarm kraftverk. Konserten finn stad kvart år 1. sundag i advent.

Dette er musikalsk og økonomisk ein viktig del av det grunnlaget Seljord Songlag kviler på.

Frå veke 42 og fram til konserten øver vi inn det musikalske stoffet. I dagane før konserten set vi av ekstra tid til å prøvekøyre dette med musikarar og solistar. I denne tida legg vi “Prosjekt Duo” til sides.

Syng med oss den 1. april!

Gamlesalen, Granvin kl 19.30

 • Musikal-hits frå fjern og nær
 • Populærmusikalske godbitar
 • Me bles støvet av Allsongen!

Orkester:

Munnspel: Per Hermansen

Piano: Øivind Bangor
Bass m.m: Jon RørmarkDirigent:
Oddbjørn Aase

Inngang, inkl. kaffi & kake: kr 150,- Kjøp gjerne billetten på Granvinkulturhus.no