Seljord Songlag fekk økonomisk støtte.

Produksjon og skiping av konsertar handlar i første rekkje om menneske og musikk. Samstundes må ein og nemne at finansiering er ein viktig del av dette arbeidet. Styret i Seljord Songlag møtte tidlegare i år (2019) representantar frå Bø kyrkjekor, og vi vart samde om å skipe til to konsertar med materialet vi øvde inn i 2018. Vi har kalla dette prosjektet for “Slektenes Lovsong 2020”. Kora har sendt søknader om støtte til dette prosjektet, og nokre tildelingar har kome inn på denne sida av årsskiftet:

  • Norges Korforbund: 20000 kr.
  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Din, Bø: 20000 kr.
  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Din, Seljord: 5000 kr.
  • Norges korforbund: 20000 kr.
  • Bø kommune: 7000 kr.

Du finn meir om desse prosjekta ved å klikke på lenkene ovanfor.

Meir frå Sparebankstiftelsen DnB.

I september 2019 kunne vi melde at Seljord Songlag hadde motteke 75000 kr til nytt piano. Dette er pengar frå #sparebankstiftelsendnb. Pianoet har vore i bruk på kvar øving sidan og andra samanhengar. Vi søkte om 10000 kr til pianokrakk, pianotrekk og klimaanlegg, og no i desember 2019 fekk vi vite at Sparebankstiftelsen ønske å stø også denne investeringa. På den måten kan koret by dirigent Oddbjørn Aase eit godt verkty til øvingane, eit instrument som kan nyttast av alle på Granvin, og ikkje minst: no blir vedlikehaldet mykje betre.