Vest-telemark blad september 2021:

Etter nesten eit og eit halvt år med svært få sosiale aktivitetar, for alle og ein kvar, gler me i Seljord Songlag oss over å endeleg kunne samlast att. Det å synge i kor fremmar sosial trivsel, gjev «mestringfølelse» og er dessutan med på å betre livskvalitetenMe tusla bort på Granvin ein måndagskveld, hausten 2019. Me kjende andre som var med i Seljord Songlag, men ingen på vår eigen alder. Litt nervøse nærma me oss «Gamlesalen», der me høyrde latter og prat. I løpet av minuttar vart me ynskja hjarteleg velkomen og blei fordela på våre respektive stemmer. Etter detta har me blitt. Det gode miljøet, samhaldet og ein felles glede for musikk har gjort at me framleis gler oss til både øvingar og konsertar.

Det har vore ei utfordrande tid for dei fleste organisera aktivitetar. Songlaget har løyst dette med å dele øvingane opp i stemmebasera grupper og eigne solistøvingar, samt digitale løysningar for heimeøving. Me har vore så heldige med at øvingslokalet er stort og me kan difor halde avstand etter gjeldande reglar.

Allereie i fjor starta me med å jobbe mot ein Countrykonsert. Me måtte dessverre vente på betre tider, men dirigenten vår, Oddbjørn Aase, har heile tida jobba iherdig i kulissene med noter og planer. Nå har me tatt opp stoffet igjen, og øver på dette med håp om Countrykonsert i 2022. Her har me med alt frå Patsy Cline, Dolly Parton, Johnny Cash, The Chicks og Kacey Musgraves. Det er moro å jobbe med både ny og gamal Country/Westernmusikk og me opplever at det appelerar til alle aldrar.

Tradisjonen tru, plar Seljord Songlag og Sundsbarm Kraftverk å invitere til konsert, fyste sundagen i advent, i Skorvekatedralen. Dette har markert starten på adventstida i Seljord i nesten 30 år. Me har i år håp om å få gjennomført dette. Derfor er me allereie i gang med å øve til dette og. Det er ei heilt spesiell høgtidsstemning å synge inn adventstida i den store fjellhallen, og dette er noko me gler oss til kvart år.

Er du ein som gjeng å trallar for deg sjølv? Eller kanskje du har vore med i kor tidlegare og saknar det? Me er eit allsidig kor, både i alder, musikalske ferdighetar og personleghetar. Ikkje minst har me ein knakande god dirigent og trivelege kaffepauser med noko godt å bite i. Kom gjerne på eit uforliktande besøk på vår øving på Granvin Kulturhus i Seljord.

Ref: Jeanette Skoland og Kristine Heimdal Kleiv