“Slektenes Lovsong” – fjerde framsyning!

På biletet over er alle songarane samla. Bø kyrkjekor og Seljord Songlag. Det blei ei mektig oppleving av dette verket. Grete Hasselgård Sele dirigerte, Rolf Axelsen Lie spela piano, Oddbjørn sat ved slagverket, Sigrid Aase song alt-stemma, elles var det dei same musikarane og solistane som ved dei tre fyrste framsyningane.

Trass i ein pandemi vart prosjektet gjennomført.